Będą pieniądze na utylizacje azbestu. Gmina rozpoczyna nabór wniosków

Będą pieniądze na utylizacje azbestu. Gmina rozpoczyna nabór wniosków

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu usuwania azbestu „AZBEST – 2017” zainteresowani mieszkańcy planujący wymianę pokryć dachowych azbestowych mogą składać wnioski. Dotyczyć mogą zarówno usuwania azbestu jak i wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Gminnym Programie Usuwania Azbestu z terenu Gminy Brodnica”. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2017 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy Brodnica w terminie do 3 marca kompletnego wniosku oraz zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone datą wpływu przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.
Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica pok. nr 312, II piętro i na stronie internetowej: www.brodnica.ug.gov.pl.

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie Gminy zajmie się firma wyłoniona w przetargu. Wobec powyższego prace należy tak zorganizować, żeby ostateczny termin zakończenia nastąpił do końca października 2017 roku.

Informacji zasadniczych udziela Referat Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy Brodnica, pok. 312, tel. 56 49 416 30.

(gm)