Bilans dwóch lat – cz. 2

Bilans dwóch lat

Nowy wymiar powiatowej oświaty
W całej Polsce do szkół zbliża się demograficzny niż, a z nim konieczność zmian i przewartościowanie starych struktur oświatowych.

Nowy pomysł na oświatę w powiecie brodnickim już działa. W lutym 2016 roku na XVII sesji Rady Powiatu w Brodnicy zdecydowano o powołaniu Powiatowego Centrum Obsługi. Sprawy administracyjne, organizacyjne finansowo-księgowe, remontowe, informatyczne, obsługi prawnej i bhp skupione w jednym ośrodku to w perspektywie czasu oszczędności i sprawniejsze zarządzanie .

Kolejnym etapem reform w oświacie było powołanie w marcu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. Ta nowa szkoła ruszyła 1 września i połączyła istniejące dotąd: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Rolniczych i RCKPiU w Brodnicy.

W CKPiU, kierowanym przez dyrektora Jacka Gniadkowskiego usprawnia się nabór do szkół, można też uniknąć zwalniania nauczycieli, a uczniowie – czują się w szkole doskonale, bo mają nowe możliwości kształcenia, odbywania praktyk i stażów.

Przykładem tego są realizowane w szkołach projekty edukacyjne. Jednym z nich jest : „Katolicyzm i prawosławie – dwa wyznania, jedna wiara”, realizowany z dotacją z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; innym projekt Erasmus +. Edycja projektu przewidziana jest na dwa lata – od listopada 2016 r. do czerwca 2018 r. zapewni uczniom CKPiU możliwość odbywania staży zawodowych zagranicą. Staże w Turyngii odbywają też uczniowie ZS w Jabłonowie.

– Dumą powiatowej oświaty są uczniowie. 326 najlepszych uczniów otrzymało z Powiatu jednorazowe stypendia za wyniki w nauce, mamy w naszych szkołach stypendystów Prezesa Rady Ministrów i uzdolnionych stypendystów Marszałka. Mamy odnoszące sukcesy fryzjerki i klasy mundurowe w Jabłonowie Pomorskim, które zwyciężają np. w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych. Myślę, że dajemy naszej młodzieży szansę na najlepszą edukację – mówi wicestarosta Mariusz Klonowski.

Powiat dobrze zorganizowany

Centrum działania samorządu powiatowego jest urząd Starostwa, przy ul. Kamionka 18.

Ostatnie lata to dla urzędu nowe formy obsługi mieszkańców. Już ponad rok działa pomoc w obsłudze osób niepełnosprawnych. Od 4 stycznia 2016 roku działają punkty bezpłatnej pomocy prawnej.

Nową epokę w obsłudze klientów urzędu wprowadza aktualizacja bazy danych o gruntach i budynkach na terenie powiatu brodnickiego. W ramach projektu RPO utworzona została aktualna mapa numeryczna pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków. Geodeci, inwestorzy, zwykli mieszkańcy mogą korzystać z geodezyjnej elektronicznej bazy danych dostępnej w Internecie.

W ostatnich latach w starostwie zakończono także prace nad planami urządzania lasów. Wszystkie lasy, nad którymi nadzór sprawuje Starosta Brodnicki mają już aktualne plany zagospodarowania.

– Staramy się pozyskiwać na nasze działania środki zewnętrzne z różnych dostępnych źródeł. Zdobywamy dodatkowe pieniądze na drogi i na ochronę środowiska, na wydawane książki, edukację i kulturę. Przykładem tego, co można zyskać może być np. podpisana w październiku umowa z PFRON . W ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D” w powiecie brodnickim będą dwa nowe mikrobusy, służące do przewozu osób niepełnosprawnych – dla Zakładu Aktywności Zawodowej (mikrobus 9 -osobowy) oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej – mówi starosta Piotr Boiński.

Powiat- wspólnota ludzi
Dwa ostatnie lata umocniły poczucie kulturowej tożsamości powiatu brodnickiego. Organizowane lub wspierane przez Starostwo w Brodnicy imprezy edukacyjne, sportowe i kulturalne jednoczą mieszkańców.

W stałym już kalendarzu wydarzeń powiatowych są powiatowe dożynki, konkurs palm wielkanocnych i wieńców i ozdób dożynkowych, czy Dni Energii Odnawialnej. Jednoczymy się w chwilach uroczystych – narodowych świąt i rocznic: Wyzwolenia Brodnicy, Powrotu Pomorza do Macierzy oraz Bitwy Polsko- Bolszewickiej pod Brodnicą.

Mamy tradycję otwierania sezonu turystycznego i przedświątecznych kiermaszów. Pomysł Anny Małkiewicz, członka Zarządu Powiatu, by prezentować rękodzieło ludowe, prace KGW i uczniów okazał się niezwykle trafiony. Na kiermaszach są tłumy, a na adresowane do uczniów konkursy ozdób świątecznych zgłasza się setki pomysłowych prac.

– Powiat przyciąga turystów. Tu zjeżdżają sportowcy, myśliwi, ekolodzy, rozśpiewani seniorzy, szaradziści i młodzież pożarnicza na wojewódzkie i ogólnopolskie przeglądy i zawody. Wszystkich naszych gości witamy serdecznie i wspieramy wszystkich, którzy mają dobre pomysły i wolę działania dla wspólnego dobra – deklaruje starosta Piotr Boński.

Opracowała: Maria Oryszczak