Niech przyniesie nam pokój

Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Niech przyniesie nam pokój