Wieści z Magistratu

Wieści z Magistratu

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu zainteresowanych z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Konsultacje potrwają od 28 lipca do 27 sierpnia br.

W tym czasie zapraszamy mieszkańców do wyrażenia swoich opinii/uwag w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji poprzez formularz konsultacji. Wszystkie dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz na stronie www.brodnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy także do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 21 sierpnia o godz. 17.00 w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.

Brodnica pamięta!

Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz oraz Dowódca 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego płk Andrzej Żmuda zapraszają na uroczystości patriotyczne z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia przed pomnikiem Armii Krajowej (plac przed kościołem klasztornym) o godz. 17.00 uroczystości zainicjuje dźwięk syreny, która ma przypomnieć brodniczanom o tak ważnym w historii naszego kraju wydarzeniu.
W programie zaplanowano między innymi: okolicznościowe wystąpienie oraz złożenie kwiatów przez delegacje uczestniczące w uroczystości. Burmistrz Brodnicy apeluje również o wywieszenie w tym dniu flag państwowych.

Remonty w mieście

Trwa realizacja inwestycji osiedlowych na terenie naszego miasta. Obecnie drogowcy pracują na pięciu ulicach, gdzie łącznie odnowionych zostanie ponad 2000 metrów kwadratowych chodników (z kostki brukowej betonowej szarej) Prace trwają przy ul. Kombatantów ( 309 m kw.), ul. PCK (221 m kw.), ul. Zawiszy Czarnego (840 m kw.). Termin zakończenia prac – 31 lipca oraz przy ul. Krętej – prawa strona (354 m kw. – zakończenie 31 sierpień) i ul. Żwirki i Wigury – strona prawa od skrzyżowania z ulicą Przykop (330 m kw.).

Rozpoczęto także prace branży sanitarnej związane z „Przebudową ulicy Tatrzańskiej”, które zakończone powinny zostać do 31 października. Trwa również remont korytarza i klatki schodowej w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy przy ulicy Matejki w Brodnicy (gimnazjum – budynek nr 4 I piętro)” Umowny termin wykonania zadania: do dnia 10.08.2017r.